Giới thiệu về Honda
Ngày: 12/10/2013
Thông tin tổng quan

 

Ở Honda, chúng tôi tin tưởng rằng giá trị mang lại cho xã hội được đánh giá một cách tốt nhất thông qua trách nhiệm trong phát triển, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tăng cường tính năng an toàn của sản phẩm, giảm thiểu một cách hiệu quả tác động của sản phẩm lên môi trường toàn cầu và đóng góp tích cực vì một xã hội tốt đẹp hơn cho thế hệ hôm nay và tương lai.

Triết lý Honda là kim chỉ nam cho mọi hành động của chúng tôi nhằm đạt được những mục tiêu này dựa trên sự tôn trọng cá nhân và “Ba niềm vui” – Niềm vui Bán hàng, Niềm vui Mua hàng và Niềm vui Sáng tạo.

Bên cạnh những trách nhiệm liên quan đến sản phẩm, đặc biệt là trách nhiệm về môi trường và an toàn, Honda cam kết đóng góp cho cộng đồng nơi chúng tôi sống và làm việc thông qua rất nhiều hoạt động đóng góp cho xã hội liên quan đến các lĩnh vực như môi trường, an toàn, giáo dục và hoạt động từ thiện.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PANDA
lainp@panda.com.vn